BRABANTSE KENNISINSTELLINGEN EN BEDRIJVEN STARTEN SAMEN INNOVATIEVE EXPEDITIE

Beagle Brabant organiseert ontmoetingen in nieuwe cross-sectorale netwerken

Echte innovatie ontstaat door een vruchtbare botsing van ideeën.

Wij willen hoogwaardige kennis en ambitieuze ondernemers in verrassende combinaties bij elkaar brengen. Beagle organiseert daarom over de grenzen van sectoren heen bijeenkomsten om ideevorming op gang te brengen.

  • Inspiratiesessies voor groepen van bedrijven en experts rondom een idee dat past bij een van de Beagle thema’s.
  • Kennistafels die vaker bijeen komen om op een bepaald gebied nieuwe ideeën uit te wisselen en verder te brengen.
  • Innovatiezoektochten om uit te zoeken wat er allemaal mogelijk is met een nieuw idee of vondst.
  • Het verbinden van ondernemers met de Brabantse proeftuinen waarin langduriger rondom een thema wordt samengewerkt aan product/dienstontwikkeling in een realistische testomgeving.

Wij willen daarmee innovatieve bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – intensiveren.

“Innovatie begint met mensen die iets willen veranderen, iets willen verbeteren. En als die wil er is, dan komt het er vervolgens op aan slim, creatief en vooral vasthoudend te zijn.”

Steef Blok

Directeur TU/e Innovation Lab

Een Beagle-initiatief kan op verschillende manieren ontstaan.

  • Doordat een bedrijf, overheid of instelling zoekt naar creatieve oplossingen voor een probleem dat past binnen een Beagle-thema.
  • Door het agenderen van een globaal idee dat een bedrijf, overheid of instelling met experts wil doorspreken.
  • Doordat kennisinstellingen zoeken naar bedrijven die nieuwe kennis of technologieën kunnen toepassen in de ontwikkeling van hun producten of diensten.

Bij alle activiteiten zijn geïnteresseerde bedrijven en mensen vanuit verschillende kennisdomeinen betrokken. We werken continu aan versterking van ons netwerk in het Brabantse bedrijfsleven om in contact te komen met kennisintensieve Brabantse MKB-ondernemers die innovatie willen oppakken en op de markt willen brengen. In het bijzonder ondernemers die willen doorgroeien en hierbij extra inspiratie en kennis zoeken.

“Tijdens een Beagle-activiteit kunt u gesprekspartners treffen met kennis, visie en vergezichten die net als u interesse hebben in innovatieve stappen in uw branche.”

Peter Struik

Voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

Over Ons

Beagle is een netwerkorganisatie. De kern van Beagle is het Beagle-team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle partners. Dit team is niet altijd zelf van alle markten thuis, maar mobiliseert rondom een Beagle-vraag de mensen uit hun netwerk die kennis van het onderwerp hebben. En het Beagle-team zoekt er altijd mensen bij vanuit een heel andere, verrassende invalshoek (cross-sectoraal) die nieuwe frisse ideeën kunnen aandragen.

De samenwerkende Beagle Brabant-partners zijn:

Beagle Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nieuws

workshop-resilient-societyIn gesprek met vier Brabantse proeftuinen

21 september 2016 – De vier Brabantse proeftuinen op het gebied van Slimme Wijken, E-Health, Agrofood en Resilient Society hebben zich op 21 september 2016 tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg gepresenteerd aan een breed publiek. De organisatoren zijn in een reeks kennissessies en workshops met de ruim 300 bezoekers in gesprek, en aan het werk gegaan om gezamenlijk de proeftuinen inhoud en vorm te geven.

De Brabant Robot Challenge is gestart

19 september 2016 – Tijdens de European Social Innovation Week in Tilburg gaf Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt van Tilburg University, de aftrap. De challenge wordt aangegaan door 6 teams van studenten afkomstig van vier verschillende onderwijsinstellingen. Zij gaan slimme oplossingen zoeken voor vraagstukken die werden gepitcht door zorginstellingen en roboticabedrijven. Klik hier voor een filmpje op www.Brabantrobotchallenge.nl of hier voor een korte reportage van Omroep Brabant.

Paul van Kampen gaat innovatienetwerk Beagle leiden

23 juni 2016 – Bedrijfsleven – met name mkb – en de kennisinstellingen in Brabant actief verbinden: daar gaat Paul van Kampen als nieuwe projectleider van Beagle Brabant mee aan de slag. Hij leidt het team van vertegenwoordigers van Brabantse universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven om samen innovatie over de grenzen van sectoren te organiseren.

Lees meer…

Beagle BrabantBrabant neemt voortouw in creatieve innovatie

12 april 2016 – De Brabantse universiteiten en hogescholen zetten samen met ondernemers in op innovatie over de grenzen van sectoren heen. De partners investeren met steun van de provincie in totaal 1,4 miljoen euro in de samenwerking. Beagle Brabant kan door zijn grote netwerk bedrijven, instellingen en mensen aan elkaar koppelen om innovatie verder te brengen. Doel is om bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – te intensiveren.
Lees meer…

Activiteiten

Beagle Brabant zoekt naar innovatie op de gebieden:

High-Tech Systems

Agrifood

Logistiek

Maintenance

Biobased Economy

Social Innovation

Health

Leisure

 

De volgende inspiratiesessies zijn geagendeerd of in voorbereiding: 

Minder verspild talent – 3 november 2016 Een groep bedrijven en organisaties uit Noordoost Brabant wil bijdragen aan vernieuwende arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (de verspilde talenten). Een denktank met een multidisciplinaire vertegenwoordiging van de kennisinstellingen gaat met bedrijven meedenken over bijvoorbeeld ontwikkeling van nieuwe producten die interessant zijn voor de markt én gemaakt zijn door voormalige verspilde talenten. Klik hier voor meer informatie.

Food, Health & Design – 25 oktober 2016 Thema’s als ondervoeding, obesitas, bewust eten, 3D food printen en e-health zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Tijdens de Dutch Design Week en de Dutch Agri Food Week is er een inspirerende middag waarin innovatieve ondernemers uit de sectoren food, health en design laten zien welke innovatie er op het snijvlak van deze sectoren mogelijk is.  Klik hier voor meer informatie en om je aan te melden.

Robots in de zorg – 19 september 2016 tot 16 januari 2017 Robots staan volop in de belangstelling. Zijn ze een bedreiging of een kans, of beide? Wat betekent robotisering voor de zorgsector en voor de kwaliteit van ons leven? Hoe kunnen we ons voorbereiden op bredere toepassing? Vier Beagle-partners organiseren rondom deze grote vraagstukken voor de toekomst, samen met bedrijven en zorginstellingen uit Brabant, een unieke multidisciplinaire Robot Challenge. Klik hier voor meer informatie of om je aan te melden.

Leisure & (Serious) Gaming – 20 oktober 2016 De Brabantse vrijetijdssector wil Brabant als toeristische bestemming nóg steviger op de kaart zetten. Ze wil haar klanten met innovatief aanbod blijven boeien en inspireren. In een inspiratiesessie verkennen we hoe de sector kan worden verrijkt door vernieuwende technologieën te benutten zoals virtual reality (VR) en “serious” gaming. Ondernemers gaan met experts en frisse denkers in gesprek over creatieve toepassingen in Brabant. Klik hier voor meer informatie.

Last mile – volgende bijeenkomst verwacht in september/oktober 2016 De ‘last mile’ is de belangrijkste kostencomponent van het hele logistieke proces. Die laatste kilometers van het logistieke proces leveren ook de grootste problemen op. Bijvoorbeeld op het gebied van de verspreiding van goederen in de stedelijke ruimte. Gemeente Breda en Avans organiseren creatieve denksessies om doorbraken op dit terrein te bedenken. Dit doen zij samen met ondernemers en andere kennispartners waaronder Parcer, KDC Logistiek, NHTV, Dinalog en Rewin.

Foto’s

Social Media

We organiseren ook kennisdeling via het internet en virtuele netwerken. Beagle Brabant nodigt u uit om mee te discussiëren op LinkedIn. Volg ons ook op Twitter.

Contact

 Heeft u een vraag? Wil u meer weten over wat Beagle Brabant voor uw ambities kan betekenen?

Neem dan contact met ons op:

Paul van Kampen: 06-46198575 / Petra van Dijk: 06-18303254

info@beaglebrabant.nl