Brabantse kennisinstellingen en bedrijven starten samen innovatieve expeditie

Beagle Brabant organiseert ontmoetingen in nieuwe cross-sectorale netwerken

Echte innovatie ontstaat door een vruchtbare botsing van ideeën

Wij willen hoogwaardige kennis en ambitieuze ondernemers in verrassende combinaties bij elkaar brengen. Beagle organiseert daarom over de grenzen van sectoren heen bijeenkomsten om ideevorming op gang, of verder te brengen.

In 2017 en 2018 concentreert Beagle zich op health-innovaties. We organiseren kennissessies voor groepen van bedrijven en experts over uiteenlopende health-vraagstukken. Bijvoorbeeld: Wat kunnen crossovers met high tech, food, logistiek, zorg, gedrag, AV/VR of robotica aan nieuwe ideeën of inzichten opleveren?

Daarnaast verbinden we bedrijfsleven en kenniswerkers met de Brabantse proeftuinen waarin langduriger rondom een thema wordt samengewerkt aan product/dienstontwikkeling in een realistische testomgeving.

Wij willen daarmee innovatieve bedrijvigheid – met name op mkb-niveau – intensiveren.

“Innovatie begint met mensen die iets willen veranderen, iets willen verbeteren. En als die wil er is, dan komt het er vervolgens op aan slim, creatief en vooral vasthoudend te zijn.”

Steef Blok

Directeur TU/e Innovation Lab

Een Beagle-initiatief kan op verschillende manieren ontstaan.

  • Doordat een bedrijf, overheid of instelling zoekt naar creatieve oplossingen voor een probleem op het gebied van health.
  • Door het agenderen van een globaal idee voor health-innovatie dat een bedrijf, overheid of instelling met experts wil doorspreken.
  • Doordat kennisinstellingen zoeken naar bedrijven die nieuwe kennis of technologieën kunnen toepassen in de ontwikkeling van hun healthproducten of -diensten.

Bij alle activiteiten zijn geïnteresseerde bedrijven en mensen vanuit verschillende kennisdomeinen betrokken. We werken continu aan versterking van ons netwerk in het Brabantse bedrijfsleven om in contact te komen met kennisintensieve Brabantse MKBondernemers die innovatie willen oppakken en op de markt willen brengen. In het bijzonder ondernemers die willen doorgroeien en hierbij extra inspiratie en kennis zoeken.

“Tijdens een Beagle-activiteit kunt u gesprekspartners treffen met kennis, visie en vergezichten die net als u interesse hebben in innovatieve stappen in uw branche.”

Peter Struik

Voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

Over ons

Beagle is een netwerkorganisatie. De kern van Beagle is het Beagle-team dat bestaat uit medewerkers vanuit alle partners. Dit team is niet altijd zelf van alle markten thuis, maar mobiliseert rondom een Beagle-vraag de mensen uit hun netwerk die kennis van het onderwerp hebben. En het Beagle-team zoekt er altijd mensen bij vanuit een heel andere, verrassende invalshoek (cross-sectoraal) die nieuwe frisse ideeën kunnen aandragen.

De samenwerkende Beagle Brabant-partners zijn:

avans
fontys
has
nhtv
tue
tilburg-university
agrifood-capital
bzw
bom
midpoint-brabant
brainport

Beagle Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door:

provincie-noord-brabant

Nieuws

Foto’s

Volg ons!

We organiseren ook kennisdeling via internet en virtuele netwerken. Beagle Brabant nodigt u uit om mee te discussiëren via LinkedIn en ons te volgen op Twitter.

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over wat Beagle Brabant voor uw ambities kan betekenen?

Neem dan contact met ons op:

Petra van Dijk: 0618303254
Petra@BeagleBrabant.nl

Margreet Vossen: 0622234557
Margreet@BeagleBrabant.nl