Provincie participeert in het initiatief Verspild Talent

 In Beagle nieuws

In 2016 is Verspild Talent gestart door een aantal partijen, waaronder Beagle. Op basis van de uitkomst van een Beagle-inspiratiesessie met bedrijven en kennisinstellingen koos de Stuurgroep van het initiatief voor een lerende aanpak (cocreatie) samen met o.a. de Stichting AANtWERK (140 bedrijven), kennisinstellingen en ervaringsdeskundigen. Voor de ontwikkeling van de vernieuwende aanpak in een “living lab” is in maart steun door de provincie toegezegd. De provincie doet bovendien als partner mee in de lerende aanpak. Op 8 maart maakte gedeputeerde Henri Swinkels kennis met het initiatief en kreeg een kijkje in de keuken van de Verspillingsfabriek waar Verspild talent al een waardige kans krijgt.

 

Recent Posts