Een game die goed voor je is!

Super Ikke is een game die leuk is voor kinderen (10-12 jaar) én waarmee ze spelenderwijs vaardigheden oefenen waar ze hun hele leven iets aan hebben. Het gaat o.a. om het kunnen plannen, sociale [...]

Mooie website Verspild talent, mooie voorbeelden van de aanpak

De website van Verspild talent is online: www.verspildtalent.nl. Bekijk de mooie voorbeelden van de aanpak die uitgaat van waardecreatie voor werkgever en werknemer. Bij geïnteresseerde bedrijven [...]

Brabant Robot Challenge 2018 trapt af in Hall of Fame 

Op 15 maart 2018 was de kick off van de tweede Brabant Robot Challenge. In de Hall of Fame in de Spoorzone in Tilburg maakten 6 challengers – bedrijven, zorginstellingen en de provincie [...]

Blue Zone Brabant: droom of nabije werkelijkheid?

Blue Zones zijn gebieden waar mensen lang, gelukkig en gezond leven. Zou Noord-Brabant ook een Blue Zone kunnen worden? Op 29 januari 2018 was de eerste inspiratiesessie met bijna 100 deelnemers [...]

Provinciale Statenleden bezoeken Verspild talent

Provinciale Statenleden van ChristenUnie/SGP, D66 en VVD bezochten op 8 december Verspild Talent, een initiatief waar Beagle Brabant sinds het eerste uur bij is aangesloten. Tilburg University [...]

Aan de slag met de eerste health-thema’s

Beagle heeft een aantal health thema’s gekozen voor de komende maanden. Het zijn cross-overs tussen health en food, technologie, robotica en social innovation: Food for (smart) health, [...]

Beagle focust op health innovaties

De 11 partnerorganisaties hebben besloten om het tweede jaar te experimenteren met een focus op health innovaties. Het speelveld en de mogelijke deelnemers zijn nog altijd ruim maar wel [...]

Kick off verspild talent met bedrijven

Minstens 170 geïnteresseerden van de Stichting AANtWERK, bedrijven en andere werkgevers uit de regio Noordoost Brabant, waren aanwezig tijdens de Kick Off Verspild Talent. Het belang van actie [...]

Provincie participeert in het initiatief Verspild Talent

In 2016 is Verspild Talent gestart door een aantal partijen, waaronder Beagle. Op basis van de uitkomst van een Beagle-inspiratiesessie met bedrijven en kennisinstellingen koos de Stuurgroep van [...]

Presentatie van de Brabantse robotagenda

Tijdens de finale van de Brabantse Robot Challenge presenteerde Brabant Advies, Brabant Kennis en Beagle Brabant de Brabantse robotagenda. Gedeputeerde Bert Pauli, hoogleraar Ton Wilthagen van [...]

page 1 of 2